Het wandelgebied Smeetshof is aangepast en heeft nieuwe wandelkaart!

De wandelroutes van het wandelgebied Smeetshof-Wijffelterbroek zijn aangepast. De gebieden zijn opnieuw ingericht en een groot gedeelte is struinnatuur geworden. Hier kun je naar hartelust door het gebied dwalen zonder je aan de uitgezette wandelroutes te moeten houden. Hierbij kun je zomaar oog in oog komen te staan met een van de grote grazers die in het gebied leven, zoals de Taurossen en de Exmoors.

Stichting Taurus, Rewilding Europe en ARK willen graag een rund terugfokken met zoveel mogelijk kenmerken als die van het oerrund, de Tauros. Het in 1627 uitgestorven oerrund keert hiermee in een nieuwe vorm terug in Europa. De Exmoor is een paardenras dat gewend is het hele jaar door buiten te leven. De paarden en runderen beheren het gebied. Door hun gegraas en gedrag komen er soms open plekken en elders krijgt struweel meer kans. Samen werken zij zomer en winter aan een nog rijker, natuurlijk gevarieerd gebied. Hou wel minimaal 25 meter afstand tot de runderen en paarden in het gebied.

Liever geen grazers tegenkomen? De nieuwe uitgezette wandelroutes leiden je om het struingebied heen.

De nieuwe wandelkaart van het gebied is vers van de pers. Je kan hem kopen via http://www.wandeleninlimburg.be/nl/webwinkel/kempen-broek/wandelkaart/smeetshof-en-wijffelterbroek/115/