Iedereen die passeerde langs de Luysmolen in Bocholt, kon er niet omheen: de container van Dear Landschape! Er is al veel kennis  verzameld over het landschap, maar hoe de burgers hun natuurlijke omgeving beleven en welke waarde zij eraan hechten is nog onvoldoende onderzocht. Dit is echter essentiële kennis die van grote invloed kan zijn op het beleid t.a.v. landschapsbeheer. Dear Hunter wil deze kennis verzamelen door letterlijk in het gebied te zijn, er te gaan wonen in een container en door intensief contact met haar bewoners en bezoekers. Dit zal resulteren in een subjectieve kaart of 'atlas' van het gebied, zoals waargenomen door de inwoners. Daarnaast worden lokale problemen en inzichten onthuld: hoe gaan de verschillende gemeenten en organisaties in dit natuurgebied om met hun landschap? Hoe is de toegankelijkheid ervan? Wat zijn de onderscheidende kwaliteiten en hoe kunnen ze op een betere manier worden gebruikt ten behoeve van haar inwoners en/of bezoekers?

Deze aanpak is voor het GrensPark Kempen~Broek van bijzondere betekenis omdat daar momenteel wordt gewerkt aan de aanvraag om het gebied door de UNESCO te laten erkennen als Mens- en Biosfeer. ‘Het UNESCO Mens en Biosfeerprogramma stelt de relatie tussen de mens en zijn leefomgeving centraal, een combinatie van natuurbescherming en regionale ontwikkeling. Het betrekken van de bevolking in deze aanvraagprocedure is van groot belang en de aanpak van Dear Landscape zal deel uit maken van deze opzet.

 

Dear Landscape is een project, dat geïnitieerd werd door Projectgroep Drielandenpark samen met het Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Het microproject Dear Landscape wordt in het kader van het project People to People Interreg V-A EMR medegefinancierd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de beide provincies Limburg.

Euregio Maas Rijn