Herinrichtingswerken Lozerheide in Bocholt

 Deze werken dienen om het leefgebied voor heel wat watervogels te verbeteren. Nu ziet het er even niet zo mooi uit. Maar wie weet, geniet je er over een paar jaar van de lepelaars.

Begin jaren tachtig kocht het toenmalige Bos en Groen van de Vlaamse Gemeenschap Lozerheide aan: een gebied bestaande uit loofbos, afgewisseld met vijvers, unieke wateringen en graslandjes. Naast de vier bestaande vijvers werd er door Bos en Groen een viskwekerij aangelegd. Ondertussen hebben de vijvers veel te lijden gehad. Boomopslag zorgt voor onstabiele vijverdijken waardoor ze veel water verliezen. Bovendien zorgen de bomen voor veel bladval, voedselaanrijking en slibvorming in de vijvers waardoor de waterkwaliteit verslechtert. Het Agentschap voor Natuur en Bos start daarom met het herstel van deze vijvers waardoor de levenskansen van veel dier- en plantensoorten vergroten.

Het einde van de werken is voorzien voor het voorjaar van 2019. Op het terrein vind je werfborden terug met meer informatie over de werken en met toekomstbeelden. Het is mogelijk dat je tijdens je bezoek aan Lozerheide hinder ondervindt van de werken en dat de werfzone om veiligheidsredenen tijdelijk wordt afgesloten. Nadien kun je echter maximaal genieten van deze natuurpracht!

Meer informatie vind je op https://www.natuurenbos.be/lozerheide en op de werfborden op het terrein.