Itterdal

Over het gebied

Het Itterdal is een vrij smalle vallei die werd geboetseerd door de Itterbeek die zich een weg snijdt door het Kempens Plateau. Je bent hier op de grens van het Kempen~Broek en de droge, Hoge Kempen. De beken zorgen niet alleen voor reliëf maar ook voor variatie in het landschap: kronkelende beken met natte moerassen, weilanden met houtkanten, loofbossen van eiken en berken, maar ook aangeplante naaldbossen. Er staan ook enkele watermolens. Naast de natuur heb je ook het boeiende kasteelpark Itterdal met een uitgebreide collectie bomen en pittoreske waterpartijen. Je merkt het al, het is een wandelgebied met vele gezichten.

Wandelen

Je kan vier verschillende lussen wandelen die je langs de plaatselijke trekpleisters leiden. Via de lange oranje lus kom je bij een authentieke holle weg (Molenweg) en het kasteelpark Itterdal. De rode  lus brengt je dan weer langs de Rooiermolen en een prachtig elzenbroekbos. De lus laat je het mooiste stukje van de Wijshagerbeek zien, je klimt naar het Kempens Plateau en ziet de mooie holle weg van de Roesstraat. De routes met alle informatie vind je terug op wandelkaart ‘Itterdal’.

Parking en bereikbaarheid

Parking 9, plein de Wissel in centrum Opitter (Bree)

Parking 10 aan Pollismolen, Molenstraat 48 - Opitter (Bree) 

Beheer

Stichting Limburgs Landschap staat voor duurzaam natuurbeheer in Limburg. Het behouden, herstellen en ontwikkelen van waardevolle, natuurrijke en cultuurhistorisch belangrijke Limburgse landschappen om zo de biodiversiteit veilig te stellen. www.limburgs-landschap.be

De Vlaamse Landmaatschappij versterkt de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. Ze zorgt voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. www.vlm.be