Tösch-Langeren

Het gebied

De Bosbeek vormt hier de natuurlijke scheiding tussen twee contrastrijke landschappen. In het natuurgebied de Tösch word je verrast door een stukje wildheid, maar op kleine schaal. De natte ondergrond zorgt voor een moerassige omgeving met broekbossen, poelen, ruigtes en struwelen. Voeg daar nog grazende Schotse Hooglanders en Konikpaarden aan toe en het wildernisplaatje is af. De struiken en wilgen zijn onweerstaanbaar voor typische vogels zoals blauwborst, sprinkhaanrietzanger en rietgors. Aan de noordelijke zijde van de Bosbeek ligt het gebied Langeren. Hier bepalen akkers en weilanden het uitzicht. Langeren herbergt een schat aan kleine landschapselementen: veel van de houtwallen en houtkanten staan hier al meer dan 100 jaar en geven het landschap een pittoresk karakter.

Wandelen

Verkies je een mozaïek van uitzichten? Dan ben je  aan het juiste adres. Wel 5 verschillende lussen met 29 km wandelplezier slingeren hier door het landschap. De routes met alle informatie vind je terug op wandelkaart ‘Tösch-Langeren’.

Bereikbaarheid en parking

Parkeren kan aan parking 8 aan het Kasteel van Wurfel, Kapelweg 60, 3680 Maaseik.

Beheer

Stichting Limburgs Landschap staat voor duurzaam natuurbeheer in Limburg. Het behouden, herstellen en ontwikkelen van waardevolle, natuurrijke en cultuurhistorisch belangrijke Limburgse landschappen om zo de biodiversiteit veilig te stellen. www.limburgs-landschap.be

De Vlaamse Landmaatschappij versterkt de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. Ze zorgt voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. www.vlm.be

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) staat in voor het beheer in het gebied. Dit agentschap van de Vlaamse overheid ijvert voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. www.natuurenbos.be