Workshops voor ondernemers in kader van WLE project

In het kader van het Wildlife Economy project hebben we aan de BUAS (Breda University of Applied Sciences) de opdracht gegeven om op een participatieve manier duurzame businessmodellen te ontwikkelen voor ondernemers in de toeristische sector en agrosector. We hebben gekozen voor een kennisinstelling en niet voor particuliere onderzoeksbureaus om zo de link met het onderwijs te kunnen leggen. Dit doen we omdat we de resultaten ook willen gebruiken in de lopende aanvraagprocedure om het Kempen~Broek door UNESCO te laten erkennen als Biosfeergebied. Hierin wordt veel belang gehecht aan de samenwerking met kennisinstellingen en het onderwijs.

Het is de bedoeling om samen met ondernemers in de regio te werken aan economische activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de natuur en/of de gemeenschap zonder de natuurlijke of culturele waarde van het gebied (permanent) aan te tasten waarbij er vooral gefocust wordt op de mogelijkheid tot verbreding van het landbouwbedrijfsmodel en het toeristische aanbod wordt herbekeken.  

De methode zal aan de hand van workshops in het najaar aan een aantal ondernemers worden aangeleerd die deze vervolgens kunnen toepassen, maar die deze methodiek ook kunnen aanleren aan andere stakeholders/ondernemers. Ondernemers die willen deelnemen aan de workshops, mogen zich altijd kandidaat stellen. Let wel op! De plaatsen zijn beperkt!