eerste stakeholder vergadering WLE project

De eerste stakeholder meeting van het GrensPark Kempen~Broek op 23/1 was een groot succes. De opkomst was groot en heel wat aanwezigen waren geïnteresseerd zijn in het project, er was ook een bank bij de geïnteresseerden. 

Erwin Christis, projectleider GrensPark Kempen~Broek, en Raymond Tilmans, Project coordinator Wildlife Economy, informeerden iedereen uitvoerig over het project. Er werden heel wat vragen gesteld en de eerste ideeën werden al gesproken. Een volgende keer zullen ondernemers in het gebied worden betrokken om de plannen meer concreet te maken. Er zal rond twee thema's worden gewerkt: toerisme en landbouw.