Fauna and flora

Kempen~Broek is gekend om zijn enorme rijkdom aan planten, vogels en dieren. Je vindt er heel wat speciale en zeldzame soorten. Ken je trouwens de 10 schatjes van het Kempen~Broek al? 

1. De boomkikker

Dit kikkertje spreekt door zijn koddige uiterlijk direct tot de verbeelding. Hij is ongeveer vier centimeter groot, heeft een felgroene kleur en heeft zuignapjes op zijn tenen.

2. De Schaatsenrijder

De populatie kende de afgelopen decennia een sterke terugval. De schaatsenrijder behoort tot de wantsen, en is dus een insect met zes poten. De voorste poten gebruikt deze wants om prooien te lokaliseren.

3. De Europese bever

De bever is terug van weggeweest. Hij voelt zich thuis in een waterrijke omgeving waar hij burchten en dammen bouwt. Een bever kom je niet snel tegen, zijn knaagsporen zijn echter niet te missen.

4. De geelgors

Deze zangvogel vind je hoofdzakelijk in kleinschalige landschappen. De zang vertoont een sterke gelijkenis met de openingstonen van de vijfde symfonie van Beethoven, ti ti ti ti tèh.

5. De dotterbloem

   Deze plant herken je aan zijn grote gele bloemen. Je vindt hem aan de oevers van beken of in erg natte percelen. De dotterbloem is licht giftig.  

6. De grauwe klauwier

Dit is een erg zeldzame broedvogel. Zijn favoriete biotoop, kleinschalige cultuurlandschappen, is nagenoeg geheel verdwenen. Op het menu staan niet alleen grote insecten, maar ook hagedissen, kleine zoogdieren en jonge vogeltjes.

7. De grote weerschijnvlinder

Dit is een grote vlinder die afhankelijk van de lichtinval een blauwe kleur krijgt. Deze zeldzame vlinder komt hoofzakelijk voor in open, vochtige loof- en wilgenbroekbossen. Je kunt hem vinden in het Stramprooierbroek.

8. De moerassprinkhaan

Dit is een grote groene veldsprinkhaan. Zijn rode heupen, gele dijen en zwarte stekel op de achterdijen maken van hem een echte Belgische sprinkhaan.

9. De phegeavlinder

Deze zwarte vlinder is een nachtvlinder die overdag actief is. Hij heeft een oranje-geel gestreept achterlijf en witte stippen op de vleugels waardoor hij ook wel een melkdrupje wordt genoemd.

10. De weidebeekjuffer

Dit is een opvallende verschijning. Het mannetje van deze libellensoort heeft een metaalblauwe kleur met grote zwarte vlekken op de vleugels. Vrouwtjes zijn over het algemeen metaalgroen met lichte vleugels. Wist je trouwens dat het Kempen~Broek één van de libellenrijkste gebieden van de Benelus is. Je kan er wel 50 verschillende soorten ontdekken. Dit insect werd niet voor niets in het logo van Kempen~Broek opgenomen.