Dood doet leven

Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Als voedsel voor bijvoorbeeld muizen, buizerds, dassen en vossen. Kadavers laten ook een breed scala aan insecten en paddenstoelen in hun kielzog achter. ‘Natuurlijke recycling’ van dieren is daarom van levensbelang voor de natuur.

Het project ‘Dood doet Leven Limburg’ wil de terugkeer van kadavers en - in hun kielzog - grote aaseters als raven, wouwen en gieren mogelijk maken. En bovendien de Limburgse bevolking weer vertrouwd maken met een eigenlijk zo ‘dood’ gewoon proces.

In het Kempen~Broek willen we dit laten zien op locaties die vrij toegankelijk zijn. Hier kan de natuur ongestoord haar gang gaan en we zelfs kunnen meekijken vanuit onze luie zetel via  een webcam.

Spectaculaire beelden zien van vossen en marters die van kadavers vreten? Meer informatie over het nut van dode dieren in de natuur? Zie www.dooddoetleven.nl