Stiltegebied

In de natuur vind je rust. In de dicht bebouwde en versnipperde lage landen is stilte geen evidentie. Toch zijn er nog mooie plekjes waar je écht tot rust kan komen. Het zijn stiltegebieden, geen gebieden waar het muisstil is, maar waar de natuur een goede akoestische kwaliteit heeft. 

Het Kempen~Broek telt ondertussen drie stiltegebieden. Naast de twee bestaande stiltegebieden in Nederland werd een eerste gebied in het Belgische deel van Kempen~Broek op 30 oktober 2011 aangeduid als stiltegebied door het verlenen van het kwaliteitslabel ‘Landelijk stiltegebied’ met drie sterren, het hoogst behaalbare.

Om je door de stilte te laten inspireren ben je welkom op een excursie Van Hangmat tot Bosbad.