Cultuur en erfgoed

In het Kempen~Broek wordt het historisch erfgoed sterk gekenmerkt door de grens. Waar sinds enkele eeuwen de lands- en provinciegrenzen lopen, liep vanaf  de middeleeuwen de grens tussen enkele leengebieden. Het “niemandsland” van moerassen, heidegebieden en smalle doorgangen vormde duizenden jaren lang het decor van doortrekkende legers, grensconflicten met buren en honderden meters lange verdedigingssystemen. Het is het gebied waar smokkelen tot een professionele kunst werd verheven en waar grenspalen bij nacht en ontij werden verplaatst.

Het is ook een streek waar nog veel verhalen de dragers van de geschiedenis zijn: over de beruchte ontvoering van de abdis van Thorn, de dwaallichtjes in de uitgestrekte moerasgebieden en de branddreigingen van bokkenrijderbendes.

In het landschap vinden we dan ook geen grote kathedralen en kastelen terug, maar wel nog schansen, bijvoorbeeld de gerestaureerde Laarderschans. Er zijn ook archeologische sporen van grote verdedigingswallen zoals de Bocholtergraven, zo’n twintig grenspalen, prehistorische grafheuvelvelden (bezoek een uniek exemplaar op Boshoverheide!), ruïnes van smokkelcafés, en mooie kapelletjes zoals de Groelskapel.

De cultuurelementen die de streek het meest typeren, zijn waarschijnlijk de vele molens. Ooit lagen er maar liefst 28 molens langs de Abeek die ook liefkozend de Molenbeek werd genoemd. Kom zeker eens een kijkje nemen in de Voorste Luysmolen waar elke tweede en vierde zondag van de maand een molenaar aan het werk is.

In 2015 werd het Molennetwerk Kempen~Broek gevormd waarbinnen molenaars, molengidsen, -eigenaren en liefhebbers nauw samenwerken met RLKM, de Belgische en Nederlandse gemeenten, de toeristische diensten en het bedrijfsleven. Doel van het Molennetwerk is het unieke monumentale molenbestand binnen het GrensPark op de kaart te zetten en te promoten om zo het voortbestaan van dit nijverheidserfgoed te verzorgen. Meer info vind je op www.kempenbroekmolens.nl.

Budel-Dorplein, in de omgeving afgekort tot Dorplein, werd in 1892 gebouwd door de gebroeders Emile en Luciene Dor bij de zinkfabriek. Deze fabriek mocht enkel gebouwd worden wanneer ze rondom het gebouw zorgden voor huisvesting, scholing en alle  basisvoorzieningen. Alles in het dorp behoorde toe aan de zinkfabriek: de pastoor, schoolmeesters en een eigen politie.

Het dorp heeft een grote cultuurhistorische waarde met tientallen rijksmonumenten. Veel van de authentieke kenmerken zijn bewaard gebleven. In 2011 kreeg het dorp dan ook de titel “beschermd dorpgezicht”. Je vindt er heel wat bezienswaardigheden zoals 't Prisonneke (minigevangenis), de zonnewijzer, De Cantine (Rijksmonument en voormalig theater), de grondwaterpijlmeter en de insectenmuur. Meer info vind je hier: www.dorpleinuniek.nl.

Je kan een historische wandeling In Budel Dorplein boeken. Deze duurt 2u tot 2,5u, gaat over goed begaanbare wegen en kan op een moment naar keuze.
Aanmelden en info bij Wim Cremers, Tel: 0031622961675 of 0031495492598 of E-mail:

 

 

 

Molens in het Kempen~Broek