Klimaatbuffers

Klimaatbuffers dienen om een gebied klimaatbestendiger te maken. Ze werken als een soort spons die water vasthoudt en dat water weer loslaat als het nodig is. Dat houdt in dat allerlei aantastingen en bedreigingen ten gevolge van klimaatverandering worden verminderd of gecompenseerd. Het risico op overstromingen en het effect van langdurige droogte wordt verminderd.

Verder kunnen klimaatbuffers een hoge natuurwaarde hebben omdat ze fungeren als ecologische verbindingszone. Zo kunnen klimaatbuffers verlies aan biodiversiteit opvangen

De natste gebieden van het GrensPark Kempen~Broek worden uitgebouwd tot klimaatbuffer. Te natte landbouwgronden wordt aangekocht, geruild en omgevormd tot natte natuur. De boeren krijgen in de plaats betere en drogere landbouwgrond. De gronden worden zo gekozen, dat één groot natuurgebied ontstaat waar de waterhuishouding weer natuurlijk kan zijn en kunstmatige ontwatering door sloten stopt. Zo ontstaat een aaneengesloten natuurverbinding, aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers, maar van levensbelang voor duizenden plant- en diersoorten. Het klimaatproject Kempen~Broek wil het doorstroommoeras waar mogelijk herstellen, verbindt losse natuurgebieden met elkaar en houdt waardevol water daarbinnen beter vast. Door schoon kwel- en regenwater langer vast te houden, kan de natuurlijke rijkdom verder groeien

De huidige klimaatbuffer bevindt zich in de driehoek Weert, Bocholt, Kinrooi. In België hoort het natuurontwikkelingsproject Smeetshof tot de klimaatbuffer. Aan Nederlandse kant zijn het de natuurgebieden Kettingdijk en Wijffelterbroek van Natuurmonumenten. Bij het creëren van een klimaatbuffer in het Weerterbos werkte ARK samen met Waterschap Peel en Maasvallei, provincie Nederlands Limburg en Stichting het Limburgs Landschap.