Boek 'Het eiland van Weert'

Lang geleden waren Weert en Nederweert geïsoleerd liggende plaatsen op een wat hoger gelegen zandrug omringd door ontoegankelijke moerassen en peelvenen. Vandaag de dag lijkt het overwegend boerenland waar u over comfortabele wegen doorheen rijdt. Uitsluitend boerenland? Of is het een kwestie van beter kijken? Iedereen kent het Nationaal Park de Groote Peel of het Weerterbos. Twee magnifieke natuurgebieden, maar er is veel meer. Rondom Weert en Nederweert ligt een ketting van natte natuur. Moeselpeel of Groote Moost, wie kent ze? Sommige terreinen zijn heringericht en vernat. De Kwegt heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een vogelhotspot van formaat, terwijl het Wijfelterbroek met zijn imposante Tauros-kuddes en  verdere vernatting, ook sterallures krijgt.

Hoe onwaarschijnlijk het klinkt, in een streek met natte leembossen, doorstroommoerassen en peelvenen, zijn zelfs kurkdroge terreinen met stuifzand te vinden. Proef het zand op de Weerter- en Budelerbergen of de Tungelerwallen. Die grote diversiteit is te danken aan de bijzondere geologische ondergrond waar de mens zijn landschap op bouwde. De deur uit? Dat hoeft amper, loop ook rond in stad of dorp. Daar treft u een mengelmoes aan kleine habitats van grazige wegbermen tot kunstrotsen en tuinbiotoopjes met telkens weer andere soorten planten en dieren. De natuur begint in de eigen tuin.

Dit boek wil u kennis laten maken met de natuurlijke rijkdom, die de gemeente Weert en Nederweert u bieden. In het boek worden door kenners een achttiental bekende en minder bekende reservaten beschreven om te eindigen bij de stadsnatuur. Het is niet de bedoeling alleen over de natuur te lezen, maar vooral ook om de natuur zelf te ontdekken en te genieten. Van elk gebied is een wandelkaart opgenomen. Ga erheen en u zult verstelt staan, wat er allemaal te zien valt, elk jaargetijde weer.

 

Meer info en bestellen: https://eiland-van-weert.nhgl.nl/bestellen