Campagne “Red de biodiversiteit, samen en nu!” uit de startblokken

10 miljoen redenen om de biodiversiteit te redden

“Biodiversiteit” is een ingewikkeld woord, maar het staat voor iets geweldig moois: de fantastische verscheidenheid van al het leven op onze aardbol, van de microscopisch kleine algen tot de walvissen en olifanten. Biodiversiteit is meer dan de som van alle dieren, planten, paddenstoelen en micro-organismen samen: ze omvat eveneens hun genen en de ecosystemen waarin deze soorten leven. 

Wetenschappers schatten dat er tot 10 miljoen verschillende soorten op aarde leven. Daarvan telt ons kleine landje er wellicht zo’n 55.000, waarvan intussen 36.300 soorten waargenomen zijn. Met andere woorden: zelfs op onze eigen vierkante zakdoek vallen nog veel onontdekte planten en dieren te ontdekken!

www.samenvoorbiodiversiteit.be

Zonder biodiversiteit zat jij dit artikel niet te lezen

De huidige biodiversiteit is het resultaat van meer dan 3,5 miljard jaar evolutie. De unieke verscheidenheid is essentieel voor ons overleven en welzijn. Zonder biodiversiteit zijn er ook geen levensnoodzakelijke producten zoals voedsel, geneesmiddelen, bouwmaterialen en kledingvezels. Sterker nog: gezonde ecosystemen bewijzen nog tal van andere diensten. Denk maar aan het zuiveren van water en lucht, de productie van zuurstof, het vruchtbaar maken van de bodem, de bestuiving van bloemen voor fruit, groenten, koffie en chocolade.

 

Daar blijft het niet bij. Biodiversiteit speelt eveneens een sleutelrol in tal van sectoren zoals landbouw, visserij, toerisme, industrie, bouw, onderwijs, wetenschap, cultuur en sport. De natuur als grootste werkgever ter wereld, zeg maar. En laat ons ook niet vergeten hoeveel schoonheid de biodiversiteit ons schenkt. Dichters ontroerd door een zonsondergang, schilders geïnspireerd door een landschap – de natuur zorgt voor verwondering, inspiratie en ontspanning.

Leggen we dat nu allemaal in de weegschaal?

Zonder biodiversiteit is er geen leven op aarde. Toch zijn we volop bezig om de tak door te zagen waarop we allemaal zitten. De biodiversiteit gaat met rasse schreden achteruit, en dus ook de vruchten die we ervan plukken. De luchtkwaliteit gaat achteruit. Voedingsmiddelen worden schaarser en duurder. Nieuwe ziektes en epidemieën duiken op. Zoals corona, inderdaad.

Mensen moeten beseffen dat biodiversiteit levensbelangrijk is. En vooral: dat er werk aan de winkel is. Het tij keren kan door onze dagdagelijkse keuzes om te gooien. Door duurzaam te leven in respect voor de natuur.