Er werd gigantisch veel gewandeld in 2020. Mensen hebben de prachtige natuur (her)ontdekt en maken volop gebruik van de wandelinfrastructuur. In het Grenspark Kempen~Broek is de teller op 195 286 wandelaars geëindigd. Een stijging van maar liefst 54 procent ten opzichte van 2019. De meeste wandelaars zien we in het hart van het Grenspark. De natte moerassen van  Stramprooierbroek (Kinrooi) zorgen voor een stijging van 240 procent.  Ook in de Zig en de Tösch werd er een toename van meer dan 100% genoteerd. Dit ondanks het feit dat de parkings van de wandelgebieden tijdens de eerste lockdown werden afgesloten en mensen enkel in eigen buurt mochten wandelen. Hopelijk houdt deze trend aan en onthouden we allemaal welk positief effect de natuur heeft op ons gevoel van welzijn en onze gezondheid.