Het Kempen~broek wordt nog groener

De gemeente Weert en Natuurmonumenten slaan de handen ineen om binnen 4 jaar 20 hectare, ofwel ruim 30 voetbalvelden nieuw bos aan te leggen in het Kempen~Broek. Ze willen zo de biodiversiteit in de regio te versterken en een bijdrage leveren aan het klimaatbeleid. 

Dit najaar starten ze met de aanleg van de eerste 10 hectares nieuw bos. De gemeente maakt € 125.000 vrij, Natuurmonumenten stelt de gronden beschikbaar en zorgt voor de aanplant en het beheer van de bossen. Bij de aanplant worden vrijwilligers, scholen en inwoners nauw betrokken. Het streven is om de nieuwe bossen zoveel mogelijk te realiseren rond bestaande bosgebieden, bijvoorbeeld in de omgeving van de Laurabossen, zodat aaneengesloten bosgebieden ontstaan. 

De aanplant bestaat uit verschillende inheemse soorten, die passend zijn voor dit gebied. Denk aan de haagbeuk, zoete kers, fladderiep, zomereik, wintereik, gewone esdoorn, beuk en linde.  Bij struiken gaat het om soorten als de hazelaar, gewone vogelkers, sleedoorn en vuilboom. Deze variatie komt de biodiversiteit ten goede en geeft het bos meer weerstand in moeilijke omstandigheden.