Wildlife Economy

Programma: INTERREG EUROPE, mogelijk dankzij de financiële steun van het European Regional Development Fund. 

Duur: van 2019-08-01 tot 2022-07-31

Totaal budget: EUR 1.234.146

Partners: 4 regio's met 8 partners

• Provincie Limburg, Nederland (hoofdpartner)
• Regionaal Landschap Kempen en Maasland, België
• Rewilding Sweden, Zweden
• County Administrative Board in Norrbotten, Zweden
• Rewilding Europe, Nederland
• Environmental Action Germany, Duitsland
• Municipal Community Europaregion Pomerania, Duitsland
• Alava Provincial Council, Spanje

Neem zeker een kijkje op: www.interregeurope.eu/WLE/


Het Interreg Europe project Wildlife Economy (WLE) is gebaseerd op de overtuiging dat natuur een economische waarde heeft en dat ondernemers op het platteland er hun brood mee kunnen verdienen. De 8 partners willen in 4 regio’s in Europa nieuwe en duurzame businessmodellen ontwikkelen om economische groei in plattelandsregio’s mogelijk te maken. Collectief leren en kennisuitwisseling tussen de 8 partners is een van de belangrijkste aspecten van het project.
 

Het wordt steeds duidelijker dat natuur en aantrekkelijke landschappen economische troeven zijn die voor Europese plattelandsregio’s innovatieve antwoorden kunnen bieden op economische problemen waarmee zij worden geconfronteerd. Europese scenario’s voorspellen het vrijkomen van 16 miljoen ha landbouwgrond in Europa tegen 2020. 19% van de Europese jobs staan in (in)direct verband met natuurlijke rijkdommen en dit cijfer neemt nog steeds toe. Een levensvatbare economie gebaseerd op deze natuurlijke rijkdommen kan dus voor vele plattelandsregio's een unieke kans op een duurzame toekomst bieden.
WLE draagt bij aan deze duurzame toekomst door met de steun van lokale ondernemers, gemeenschappen, jagers, boeren en vissers best practices van wildlife economy uit te wisselen en per regio actieplannen op te stellen. Daarnaast willen de projectpartners samen met een internationaal expertenpanel een kennisbank opbouwen waarvan beleidsmakers, ondernemers en andere geïnteresseerden gebruik van kunnen maken. Dit alles moet leiden naar een betere instandhouding van de natuur in de betrokken gebieden, waarvan de regionale economie en ondernemers dan ook weer van profiteren.

Voor het GrensPark Kempen~Broek zullen we ons focussen op 2 thema's: toerisme en landbouw. Er wordt met stakeholders (afgevaardigden uit het gebied binnen deze thema's) samengewerkt. Het is de bedoeling om ideeën te verzamelen, met ondernemers projecten uit te werken en een strategie uit te werken voor beïnvloeding van het beleid. De initiatieven komen vooral van de ondernemers maar in samenwerking/inspiratie met de organisaties die betrokken zijn. Het is de bedoeling om een evenwicht te krijgen tussen economie en ecologie, het is niet de bedoeling om zonder nadenken heel veel mensen naar de streek te halen.
Ook het sociale aspect is belangrijk. In sommige streken is er een trek van het platteland naar de stad, ook al zou men liever op het platteland blijven. Goede initiatieven zouden dit kunnen verhelpen.

Hierbij is het belangrijk om te kijken naar initiatieven in andere streken. We zijn van plan om een studiebezoek te brengen aan Knepp Castle, een voormalige traditionele boerderij waar kleinschalige rewilding zowel veel winst gaf op het gebied van economie en tewerkstelling als op het gebied van biodiversiteit en vergroening. Hier vind je een video over Knepp Castle en de aanpak die er wordt gehanteerd.