Excursie Weerterbos

Datum: 
Locatie: 
Parkeerplaats Daatjeshoeve Nederweert
Heugterbroekdijk 34
6031 LE NEDERWEERT
NL
Prijs: 
Toegang is gratis.
Het Weerterbos in de gemeente Nederweert, met een totale oppervlakte van zo"n 1600 voetbalvelden, ligt op de grens van Limburg met Noord-Brabant en maakt onderdeel uit van het veel grotere Grenspark Kempen-Broek. De op de hoger gelegen droge bossen en de natte moerassige delen met vennen en heiden zijn kenmerkend voor het Weerterbos.
Door de lage ligging was het Weerterbos van oudsher een moerassig gebied. Door de aanleg van de Oude Graaf werd de waterstand verlaagd en werden er rabatten aangelegd. Rabatten zijn tussen greppels gelegen langgerekte verhogingen. Door die te beplanten met bomen ontstonden bospercelen met fijnsparren, grove dennen, populieren en eiken. Langs de route liggen fraaie voorbeelden van die rabattenbossen. De excursie start vrijdagavond 7 juni om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats van van de Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34, 3031 LE Nederweert. De excursie zal circa 2,5 uur duren, stevige wandelschoenen, een muggenstift en een verrekijker worden aanbevolen.

Vr 7 juni 2019 19:00 - 20:30 uur.

info@limburgs-landschap.nl

01/03

02/03

03/03

04/03

05/03

06/03

07/03

08/03

09/03

10/03

11/03

12/03

13/03

14/03

15/03

16/03

Pagina's