Lozerheide

Het gebied

Het gebied Lozerheide bestaat hoofdzakelijk uit loofbos, afgewisseld met vijvers, unieke wateringen, graslandjes en een hoogstamboomgaard. Deze mozaïek van diverse natuurtypes zorgt ervoor dat vele soorten dieren en planten hier voorkomen, maar ook dat bezoekers kunnen genieten van al deze natuurpracht. In dit waterrijke gebied zijn ’s winters laarzen geen overbodige luxe.

Wandelen

Lozerheide kan je het best ontdekken als je één van de twee uitgestippelde wandelingen volgt. Je kan de rode lus volgen die 6,7 km lang is of de gele die 3 kilometer lang is.

Bereikbaarheid en parking

Parkeren kan op de parking, Fabriekstraat zn, 3950 Bocholt.

Beheer

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) staat in voor het beheer in het gebied. Dit agentschap van de Vlaamse overheid ijvert voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. www.natuurenbos.be