Vallei van de Bosbeek

Het gebied

Het wandelgebied Vallei van de Bosbeek heette vroeger wandelgebied Tösch-Langeren. Het wandelgebied werd sterk naar het westen uitgebreid waardoor de naam de lading niet meer dekte. Er werden 3 routes van meer dan 10 kilometer toegevoegd voor de meer ervaren wandelaar. Je kan je wandeling starten aan Kasteel Wurfeld in Maaseik of sporthal De Borg in Neeroeteren.
Het gebied wordt bepaald door de Bosbeek, die ook wel de Oeterbeek wordt genoemd. Deze beek ontspringt op het Kempens Plateau en bereikt na een vrij groot verval de Vlakte van Bocholt. Ze wordt onder de Zuid-Willemsvaart door geleid richting Neeroeteren waarna ze eerder traag door het vlakke landschap loopt.

 

In Wurfeld vormt de Bosbeek de natuurlijke scheiding tussen twee contrastrijke landschappen. In de Tösch word je verrast door een stukje wildheid op kleine schaal in een moerassige omgeving met broekbossen, poelen, ruigtes en struwelen. Aan de noordzijde van de kronkelende Bosbeek ligt het gebied Langeren. Hier bepalen vooral akkers en weilanden het uit-zicht. Je vindt er een schat aan kleine landschapselementen zoals houtwallen en houtkanten van meer dan 100 jaar oud.
Op deze beek zijn nog tal van watermolens aanwezig zoals de Klaaskensmolen in Neeroeteren, de laatste nog werkende zaag-watermolen in Vlaanderen en de Würfeldermolen in Würfeld.

Wandelen

Verkies je een mozaïek van uitzichten? Dan ben je  aan het juiste adres. Wel 8 verschillende lussen tussen 1,5 km en 15,2 km slingeren hier door het landschap. De routes met alle informatie vind je terug op de wandelkaart ‘Vallei van de Bosbeek’ die je kan kopen via onze webshop.

Bereikbaarheid en parking

Parkeren kan aan het Kasteel van Wurfel, Kapelweg 60, Maaseik of Sporthal De Borg, Rotemerlaan 36, Neeroeteren (Maaseik).

Beheer

Stichting Limburgs Landschap staat voor duurzaam natuurbeheer in Limburg. Het behouden, herstellen en ontwikkelen van waardevolle, natuurrijke en cultuurhistorisch belangrijke Limburgse landschappen om zo de biodiversiteit veilig te stellen. www.limburgs-landschap.be

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) staat ook in voor het beheer in het gebied. Dit agentschap van de Vlaamse overheid ijvert voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. www.natuurenbos.be

Natuurpunt komt op voor natuur en biodiversiteit en voor het recht van alle mensen hierop in hun omgeving. Ze ijvert voor de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu. De organisatie zet zich in voor de bescherming van het landschap en het erfgoed dat daarin aanwezig is. www.natuurpunt.be