Zig en Goort

Over het gebied

Laat je verrassen door het afwisselende landschap tussen Abeek en Lossing. Bosjes, weilanden en akkers, laagveenmoerassen, maar vooral 17 ha vijvers met rietkanten en moeraszones maken dit gebied uitermate aantrekkelijk. De Zig was ooit onderdeel van een uitgestrekt moerasgebied langs de Belgisch-Nederlandse grens.

Wandelen

In dit natuurgebied kan je wandelen langs maar liefst vier verschillende lussen. Met de blauwe en groene route wandel je enkel in de Goort. De langere rode en gele route kronkelen dan weer door de Zig. De natuur heeft hier de laatste jaren een enorme inhaalbeweging gedaan. Zeldzame planten, libellen en vogels zijn teruggekeerd. Vanuit de vogelkijkhut krijg je een panoramisch zicht over de vijvers. De routes met alle informatie vind je terug op wandelkaart ‘Zig en Goort’. Het wandelgebied Zig en Goort raakt aan het wandelgebied Stramprooierbroek waardoor je de twee gemakkelijk kan combineren.

Bereikbaarheid en parking

Parkeren kan aan parking 2 aan de Doorslagstraat in Kinrooi.

Beheer

Stichting Limburgs Landschap staat voor duurzaam natuurbeheer in Limburg. Het behouden, herstellen en ontwikkelen van waardevolle, natuurrijke en cultuurhistorisch belangrijke Limburgse landschappen om zo de biodiversiteit veilig te stellen. www.limburgs-landschap.be

De Vlaamse Landmaatschappij versterkt de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. Ze zorgt voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. www.vlm.be