We willen met ondernemers aan de slag om hun business model te verduurzamen

In 2019 gingen we samen met 7 andere partners uit 4 regio’s in Europa onder leiding van de provincie Nederlands Limburg van start met het Interreg Europe project Wildlife Economy. Het project is gebaseerd op de overtuiging dat natuur en landschap een economische waarde hebben en dat ondernemers op het platteland er hun brood mee kunnen verdienen en de natuur hier weer van meeprofiteert. Samen met de Breda University of Applied Sciences en verschillende partners in het gebied werd tijdens verschillende workshops een nieuwe methodiek ontwikkeld. Hiermee kunnen ondernemers aan de slag om hun bestaand businessmodel te verduurzamen of nieuwe duurzame businessmodellen te ontwikkelen voor hun bedrijf.

Men raakt er immers meer en meer van overtuigd dat bedrijven, waarvan het succes gerelateerd is aan de kracht van het omringende landschap en de natuur, leiden tot een duurzamere samenleving. Het landschap heeft heel wat te bieden waar toeristische en agrarische ondernemers in het platteland gebruik van kunnen maken. Maar zij kunnen als bedrijf ook op een positieve manier iets teruggeven aan het landschap, de natuur of de lokale gemeenschap. Veel landbouwers zijn bijvoorbeeld op zoek naar mogelijkheden om hun bedrijfsvoering en inkomstenbronnen te verbreden. Ze kunnen streekproducten maken,  activiteiten aanbieden in het landschap waarin zij ook voedsel telen of het landschap tegen vergoeding beheren. Dit kan heel breed zijn. Door de waarde van de regio te vertalen naar een unieke beleving, wordt bovendien de lokale gemeenschap en haar cultuur versterkt.  Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland wil dit de komende maanden verder uitwerken en samen met partners uit de regio aan beide zijden van de grens een Interreg projectaanvraag indienen waarin de principes van Wildlife Economy worden verwerkt.

Een handleiding om deze ontwikkeling naar een duurzaam businessmodel te begeleiden wordt gratis aan geïnteresseerde ondernemers ter beschikking gesteld. Oorspronkelijk werd met het project gestart in het GrensPark Kempen~Broek en het RivierPark Maasvallei, maar de methodiek kan overal worden toegepast. Ondernemers die geïnteresseerd zijn, mogen zich zeker melden!