We willen met ondernemers aan de slag om hun business model te verduurzamen