Wie aan het Kempen~Broek denkt, denkt automatisch aan moerassen! De oranje lus (10,2 km) van wandelgebied Stramprooierbroek leidt je langs heel wat moerassige gebieden. Het was eeuwenlang een ontoegankelijke plek. Er liepen verschillende smokkelroutes en het broek was een schuilplek voor krijgsgevangenen tijdens Wereldoorlog II.

Meer info over het gebied

Overzicht van de wandellussen