Stramprooierbroek

Over het gebied

Dit gebied is het hart van Kempen~Broek en meteen ook het stiltste plekje. Al wandelend ontdek je de natte moerassen met elzen- en wilgenstruwelen, eikenbossen, weilanden met houtkanten en poelen. De rechte eikendreven staan hier sinds de ontginning. De natste delen bleven gespaard van ontginning zodat je hier kan genieten van de rust en de ruimte in één van de stilste plekjes van Limburg.

Wandelen

De vier lussen leiden je langs verschillende mooie plekjes in het gebied. Je komt onderweg bijvoorbeeld  grenspaal 159 tegen, één van de 388 giet-ijzeren grenspalen die men in 1843 plaatste om de grens tussen het toen nog prille België en Nederland te markeren. Je wandelt langs de Lossing, een afwateringskanaal dat in de 19e eeuw werd gegraven om de “broeken” droog te leggen voor landbouwgebruik. Op een gegeven moment verlaat je het nattere gedeelte om over een hoger gelegen zandrug te wandelen. Het wandelgebied Stramprooierbroek raakt zowel aan het wandelgebied St. Maartensheide – De Luysen, Stramproy en het wandelgebied Zig en Goort. Je kan de verschillende wandelgebieden dus gemakkelijk combineren voor nog meer wandelplezier! Raadpleeg de kaart ‘Stramprooierbroek’ voor meer informatie.

Bereikbaarheid en parking

Parkeren kan aan parking 1 ter hoogte van het Woutershof in Molenbeersel (Grootbroekstraat).

 

Beheer

Stichting Limburgs Landschap staat voor duurzaam natuurbeheer in Limburg. Het behouden, herstellen en ontwikkelen van waardevolle, natuurrijke en cultuurhistorisch belangrijke Limburgse landschappen om zo de biodiversiteit veilig te stellen. www.limburgs-landschap.be

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) staat in voor het beheer in het gebied. Dit agentschap van de Vlaamse overheid ijvert voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. www.natuurenbos.be