De IJzeren Man

Over het gebied

 

Met haar bossen, spiegelende vennen, beekjes, heide en stuifduinen heeft dit gebied natuurschoon in overvloed, maar ook de sportieve recreant mag zich aan actie verwachten. Je vindt er de startplaatsen van een aantal recreatieve routes, een camping, een natuurkampeerterrein, een subtropisch zwembad, een Natuur- en Milieucentrum, een binnen- en buitenspeeltuin (kinderpretland) en een kinderboerderij.

Dit maakt het IJzeren Man-gebied tot een perfecte toegangspoort van waaruit je Kempen~Broek kan ontdekken. En na al dat ontdekken, kan je ontspannen in één van de omliggende horecazaken.

Wandelen

 

In het IJzeren Man gebied liggen 5 recreatieve routes. De bruine route is een educatieve route en de rode route kan worden gebruikt als trimbaan. Het verharde Allemanspad is er letterlijk voor iedereen, zeker voor mensen met een handicap die dankzij deze route ook van de natuur kunnen genieten. De blauwe en oranje route leiden je respectievelijk langs het Zwanenven, het Geurtsven en het Eendenven. De routes met alle informatie vind je terug op wandelkaart ‘IJzeren Man en Laurabossen’.

Bereikbaarheid en parking

Parkeren kan aan het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man, Geurtsvenweg 4, Weert.

Beheer

Natuurmonumenten staat in voor het beheer in het gebied.  Deze Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie, opgericht in 1905, die natuurgebieden in Nederland aankoopt en beheert, ijvert er voor om planten en dieren een groter leefgebied te geven. www.natuurmonumenten.nl