De Kempen

Over het gebied

Het stukje Lozen langs de Zuid-Willemsvaart, grenzend aan Nederlands Limburg draagt al meer dan 80 jaar de naam 'de Kempen'. Het wandelgebied heeft veel in petto voor de liefhebber van open landschappen. Akkers, weilanden en actieve landbouwbedrijven bepalen het uitzicht. Sommige weilanden zijn een uitnodiging  voor zeldzame weidevogels zoals de wulp en de grutto. Op verschillende plekken zie je nog de restanten van het voormalige moeras in de vorm van natte eiken-, berken- en elzenbroekbosjes. De Zuid-Willemsvaart is een markante blikvanger in het landschap die het gebied langs de noordzijde begrenst.

Wandelen

Je kan de groene of bruine lus wandelen. De routes met alle informatie vind je terug op wandelkaart ‘De Kempen’.

De rode lus van het wandelgebied is tijdelijk afgesloten. Zodra de route weer wordt opengesteld, laten we dit weten!

Parking en bereikbaarheid

Parkeren kan aan parking 7 Kempenstraat in Lozen, Bocholt

Beheer

Natuurpunt komt op voor natuur en biodiversiteit en voor het recht van alle mensen hierop in hun omgeving. Ze ijvert voor de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu. De organisatie zet zich in voor de bescherming van het landschap en het erfgoed dat daarin aanwezig is. www.natuurpunt.be