Smeetshof en Wijffelterbroek

Over het gebied

In dit gebied overschrijd je letterlijk grenzen, tussen België en Nederland, tussen bossen, moerassen, weilanden en over beken.

Het Smeetshof maakte samen met het Nederlandse Wijffelterbroek ooit deel uit van een groot grensmoeras. Het landschap werd op het einde van de vorige eeuw grootschalig ontgonnen. In 2003 startte men met het herstel van het moeras. Het natuurinrichtingsproject Smeetshof zorgde voor nieuwe moerasgebieden, heideherstel, poelen voor amfibieën, natte en droge graslanden met verspreid liggende bosjes. Uitkijkpunten, vogelkijkhutten en knuppelpaden gunnen je een unieke blik in dit verrassend stukje Kempen~Broek.

Wandelen

Wel 6 verschillende lussen leiden je langs de mooie plekjes in dit gebied. Je kan ze zelfs combineren. De Exmoor pony’s en TaurOssen die sinds kort in het gebied rondlopen zijn een extra troef. De routes met alle informatie vind je terug op wandelkaart de ‘Smeetshof en Wijffelterbroek’.

De gele route wordt tijdelijk afgesloten en is dus niet meer bewandelbaar. Zodra de route weer wordt opengesteld, zullen we dit laten weten.

Bereikbaarheid en parking

Parking 4 aan de Smeetshoeve, Smeetshofweg I, ‘einde Weerterweg’ in Bocholt.

Parking 5 aan ’t Vosseven (Lochtstraat 28) in Stramproy

 

Beheer

Natuurpunt komt op voor natuur en biodiversiteit en voor het recht van alle mensen hierop in hun omgeving. Ze ijvert voor de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit van het leefmilieu. De organisatie zet zich in voor de bescherming van het landschap en het erfgoed dat daarin aanwezig is.

www.natuurpunt.be

De Vlaamse Landmaatschappij versterkt de open ruimte en het platteland door te investeren in bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit, ruimte voor voedsel en sociale cohesie. Ze zorgt voor een kwaliteitsvol landschap en een gezonde omgeving, waar het goed is om te leven en te werken en waar er ruimte is voor ontspanning. www.vlm.be

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) staat in voor het beheer in het gebied. Dit agentschap van de Vlaamse overheid ijvert voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. www.natuurenbos.be

Natuurmonumenten, opgericht in 1905, koopt natuurgebieden in Nederland aan en beheert ze. De organisatie ijvert ervoor om planten en dieren een groter leefgebied te geven. www.natuurmonumenten.nl